UPIS U TOKU!!!

Teorijska obuka počinje 10. juna, časovi će biti organizovani svakog radnog dana u dva termina, prepodne od 9h i popodne od 18h.

 

Lekarski pregled i prva pomoć organizuju se u prostorijama auto-škole. 

 

 

AUTO ŠKOLA BULEVAR NOVI BEOGRAD - AUTO ŠKOLA NOVE GENERACIJE
Bonus obuka na simulatoru

Ono što Auto školu Bulevar čini jedinstvenom u Srbiji jeste upotreba simulatora vožnje poslednje generacije u teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata, a to nas ujedno čini i inovatorima na polju obuke vozača B kategorije. Prilikom osnivanja auto škole imali smo viziju auto škole nove generacije koja prati i primenjuje svetske trendove u oblasti edukacije budućih vozača pa je simulator vožnje bio logičan izbor. Glavni cilj nam je bio da unapredimo i osavremenimo tradicionalan vid obuke kako bismo dobili nove generacije sigurnih, bezbednih i savesnih vozača.

Na simulatoru, kroz različite vežbe, proveravamo psihomotoričke i kognitivne sposobnosti vozača. Kao deo teorijske obuke kandidati prolaze test reakcije (meri se vreme reakcije), test naglog kočenja u slučaju opasnosti, test kočenja u različitim uslovima na putu (suv, kiša, sneg). Kao deo posebne obuke naši kandidati uče delovanje na menjač kao i pedale kvačila, kočnice i gasa, delovanje na volan, pokretanje vozila na ravnom putu i na usponu. Obuka na simulatoru obuhvata i test pregleda saobraćajne situacije, test odnosa prema okolini, test odnosa prema drugim učesnicima u saobraćaju, test noćne vožnje i vožnje u magli itd.

Primena simulatora u obuci novih vozača u dosadašnjoj praksi pokazala se od neprocenjivog značaja jer veliki broj kandidata na početnim časovima vožnje pokazuje izvestan strah i nesigurnost čak i na poligonu pa se tako usporava proces učenja. Međutim, kada osnovne komande i principe vožnje savladaju u bezbednom okruženju na simulatoru, kandidati sa sigurnošću i samopouzdanjem nastavljaju praktičnu obuku u automobilu. Simulator takođe pruža jedinstvenu priliku kandidatima da se pripreme za čitav niz situacija tokom kasnije vožnje koje na praktičnoj obuci na poligonu ili na ulici nemamo priliku da reprodukujemo.

Jednako uspešno simulator vožnje koristimo i u obuci polaznika sa vozačkom dozvolom koji dolaze zbog kondicione vožnje. Obuka na simulatoru im pruža priliku da bez straha i stresa obnove prethodno stečeno znanje, da provere vreme reakcije u kritičnim situacijama i sl.

 

KONDICIONA VOŽNJA
Dodatni časovi za polaznike sa vozačkom dozvolom

Kondiciona vožnja je poseban vid obuke za sve one koji poseduju vozačku dozvolu, a nemaju dovoljno iskustva za bezbednu vožnju. I ovaj vid obuke započinjemo na simulatoru. Na taj način kandidati obnavljaju prethodno stečeno znanje, proveravaju vreme reakcije u kritičnim situacijama i sl. Nakon toga sledi praktična obuka koja se odvija prvo na ulicama sa slabim, a zatim sa srednjim i jakim intezitetom saobraćaja. Kod ovog vida obuke akcenat se stavlja na vožnju u delovima grada koje kandidat sam odabere. U završnoj fazi kondiciona obuka se opciono vrši na vozilu kandidata.


Prilikom upisa je neophodna lična karta, a za strane državljane posoš i prijava boravišta.

Za lica koja se upisuju u auto-školu, a nemaju navršenih 18 godina života ugovor potpisuje roditelj odnosno staratelj.

Prilikom upisa u našu školu neophodno je priložiti:

  • Ličnu kartu
  • Potvrdu o završenoj teorijskoj obuci (izdaje auto-škola u kojoj je završena teorijska obuka)

Prilikom upisa u našu školu neophodno je priložiti:

  • Ličnu kartu
  • Lekarsko uverenje
  • Potvrdu o završenoj teorijskoj i praktičnoj obuci(izdaje auto-škola u kojoj je završena praktična obuka)

Prilikom upisa u našu školu neophodno je priložiti:

  • Ličnu kartu
  • Potvrdu o broju časova teorijske ili praktične obuke (izdaje auto-škola u kojoj je završena obuka)

Prilikom započinjanja obuke u Auto školi Bulevar, neophodna je:

  • Vozačka dozvola

Kalendar aktivnosti

   10. jun

          Početak teorijske nastave

Nastava će se održavati prepodne i poslepodne u dogovorenim terminima.

  03. i 17.        09. i 23.          april               maj

             Polaganje teorijskog ispita

Ispit počinje u 08:30h, za eventualne promene bićete na vreme obavešteni.

  01,10,26 i 29.    07,16 i 31.      april                      maj

                Polaganje praktičnog ispita

Ispit počinje u 8:00 i traje do 15:00, za preciznije vreme Vašeg polaganja bićete naknadno obavešteni.