Polaganje testova putem aplikacije MUP-a:

Obzirom da je novi zakon o bezbednosti saobraćaja na snazi već neko vreme, nova aplikacija MUP-a vam može pomoći u savladavanju znanja potrebnog da biste položili teorijski deo ispita, kao i da obnovite gradivo koje možete primeniti u praktičnom delu. Kandidati prilikom upisa dobijaju poseban korisnički nalog i lozinku, kojom mogu da simuliraju uslove koje će imati na samom ispitu od svoje kuće ili iz prostorija učionice Auto škole Trend.

Kandidatu su na raspolaganju ispitna pitanja koja su identična onim koje će imati prilikom polaganja teorijskog dela ispita. Uz simulacije polaganja, posebnim ispitnim kategorijama, možete biti uvereni da sa teorijske strane, uz stručnu literaturu i predavanja naših predavača, imate više nego adekvatne uslove za uspešno polaganje ispita. Sama aplikacija ima oko 5000 pitanja, koja se metodom slučajnog uzorka prikazuje kandidatu.

Ceo tok ispita prate dve sigurnosne kamere, ispitivač i članovi komisije. Za savete dodatne prilikom polaganja molimo vas da pogledate sledeći link: Saveti kandidatima prilikom polaganja ispita.

Za sve kandidate koji su se upisali u Auto školu Starter Trend, možete sami probati od kuće na sledećoj adresi: ovde. Korisničko ime dobijate prilikom upisa, kao i dodatne instrukcije oko same aplikacije.

Nadolazeći događaji

Nema trenutnih rezultata.

Mejling lista:

Nećemo vam slati vesti koje nisu vezane za našu delatnost.