Pogledaj sve

Teorijsko predavanje – grupa septe...

Teorijsko predavanje – grupa od oktobra do septembra Teorijska nastava traje 40 časova, po dogovoru u terminu 08:30 časova ili 17 časova po tri časa dnevno u prostorijama kancelarije Auto škole Trend. Iskusni predavači i moderno opremljene uč... pročitaj više

  • Počinje:
  • Traje: 14 radnih dana
  • Instruktori: Teorijsko predavanje – grupa septembar – oktobar
Prijava

Teorijsko predavanje – grupa oktob...

Teorijsko predavanje – grupa od oktobra do septembra Teorijska nastava traje 40 časova, po dogovoru u prepodnevnim časovima, po dogovoru sa kandidatima, ili 18 časova po tri časa dnevno u prostorijama kancelarije Auto škole Trend. Iskusni preda... pročitaj više

  • Počinje:
  • Traje: 14 radnih dana
  • Instruktori: Teorijsko predavanje – grupa oktobar 1

Teorijsko predavanje – grupa oktob...

Teorijsko predavanje – grupa od oktobra do septembra Teorijska nastava traje 40 časova, po dogovoru u prepodnevnim časovima, po dogovoru sa kandidatima, ili 18 časova po tri časa dnevno u prostorijama kancelarije Auto škole Trend. Iskusni preda... pročitaj više

  • Počinje:
  • Traje: 14 radnih dana
  • Instruktori: Teorijsko predavanje – grupa oktobar 2

Ostavi komentar