Olakšice prilikom plaćanja

Omogućili smo Vam plaćanje u više rata, i to bez kamate, a poseban popust očekuje Vas i ako se odlučite za plaćanje odjednom. Takođe, postoje i pogodnosti oko lekarskog uverenja i prve pomoći.

Opis usluge Jed/mere Količina Jed/cena Ukupno
Teorijska obuka n/čas 40 337,50 13500,00
Dodatna teorijska obuka n/čas 1 500,00 500,00
Dopunska teorijska obuka n/čas 1 300,00 300,00
Polaganje teorijskog ispita kom 1 4000,00 4000,00
Praktična obuka n/čas 40 1000,00 40000,00
Dodatna praktična obuka n/čas 1 1000,00 1000,00
Dopunska praktična obuka n/čas 1 1200,000 1200,00
Polaganje praktičnog ispita kom 1 4000,00 4000,00
Kondicioni časovi za one koji već poseduju vozačku dozvolu kom 1 1200,00 1200,00